Ersmark

Där du känner dig hemma – Ersmark

I Ersmark har vi hus på Vardagsvägen som byggdes 1987. Här finns ettor till sexor och vi hyr ut 24 lägenheter i området. Ersmark ligger cirka 7 km norr om Umeå och Bostaden har 24 lägenheter där. I Ersmark finns skola för årskurs 1-5, förskoleklass, fritidshem, närbutik och nära till naturen.

Från medeltida bondby till stasdel

Ersmark är ursprungligen en medeltida bondby och hette förr Östensmark efter en nybyggare vid namn Östen. Efter Bomässan 1987 räknas Ersmark officiellt som en stadsdel i Umeå, trots att den gamla byn fortfarande ligger geografiskt avskiljd från övriga staden.

Här hittar du en karta över Ersmark