Bostaden tar starkt avstånd från vilseledande informationsspridning på Ersboda