Fortsatt arbete för att minska våld i nära relationer