Bostaden utvecklar ett helt nytt hållbart kvarter på Västteg