Bostaden föreslår ändringar i sina uthyrningsvillkor för studenter