Anpassa textstorlek
A A A

Kundundersökningar

 

Fakta om Bostadens kundundersökningar:

  • Skickas ut via mejl till alla hyresgäster och bostadssökande
  • Hyresgäster över 65 år som saknar e-post får den via pappersenkät och övriga som vill kan få pappersenkät genom kontakt med Bostadens Kundcenter.
  • Antal som svarade år 2012: 4264 hyresäster respektive 8299 bostadssökande
  • Skalan är 1-5, där 4-5 är positiva, 3 är neutrala och 1-2 är negativa (grönt, gult, rött)
  • NKI (Nöjdkundindex) i hyresgästundersökningen ligger kvar på samma nivå som 2011, dvs 70
  • NKI för bostadssökande ökade från 67 till 69
  • Undersökningarna genomförs i samarbete med undersökningsföretaget Zondera

 

Se resultat för bostadssökande

Se resultat för hyresgäster