Anpassa textstorlek
A A A

Fakta om oss

 

AB Bostaden vill erbjuda det bästa boendet i Umeåregionen – med långsiktig hållbarhet för människor, ekonomi och miljö.

Vi är ett allmännyttigt bostadsföretag som äger och förvaltar cirka 15 400 lägenheter, vilket är nära hälften av alla i kommunen. Vi är även den största uthyraren av studentbostäder och hyr ut kommersiella lokaler. För närvarande har vi cirka 170 medarbetare.


Fakta AB Bostaden i Umeå

 

Fakta 2011 2012 2013
Antal lägenheter 15 391 st 15 462 st 15 473 st
Antal anställda 171 st 177 st 177 st
Antal lokaler 194 st 189 st 192 st
Uthyrningsgrad bostäder 99,7 % 99,7 % 99,7 %
Driftnetto 348 mkr 350 mkr 364 mkr
Nettoomsättning 905 mkr 944 mkr 974 mkr
Resultat efter finansnetto 56 mkr 48 mkr 65 mkr
Eget kapital 1129 mkr 1097 mkr 1140 mkr
Bokfört värde fastigheter 4931 mkr 4909 mkr 4918 mkr
Räntebärande skulder 4011 mkr 3999 mkr 3991 mkr
Investeringar 353 mkr 191 mkr 226 mkr
Soliditet 20,9 % 20,5 % 21,2 %
Direktavkastning 7,1 % 7,1 % 7,4 %
Avkastning på sysselsatt kapital 4,0 % 3,8 % 4,1 %
Avkastning på eget kapital 5,0 % 4,3 % 5,8 %
Låneränta vid årsskiftet 3,8 % 3,5 % 3,5 %

 

Kontakt

Växel

Ring: 090-17 75 00

Kvartersvärdar

Kontaktlista

Kundcenter

Mejla: Kundcenter
Ring: 090-17 77 00

Adress

Besök: Östra Kyrkogatan 2,
Moritzska gården
Post: Box 244, 901 06 Umeå

Telefontider:

Måndag–fredag 9.00–15.00

Besökstider:

Måndag–torsdag 9.00–16.30
Fredag 9.00–15.00
Lunchstängt 12–13

Journummer:

Vid allvarliga fel som inträffar efter kontorstid eller under helger, ring 090-14 26 10.

Vid brand, olyckor eller inbrott ring 112.

För att få eller lämna information om olyckor eller kriser, ring 113 13.