Så betalar du hyran även om du inte fått någon aviSå betalar du hyran även om du inte fått någon avi
Anpassa textstorlek
A A A

Fakta om oss

 

AB Bostaden vill erbjuda det bästa boendet i Umeåregionen – med långsiktig hållbarhet för människor, ekonomi och miljö.

Vi är ett allmännyttigt bostadsföretag som äger och förvaltar cirka 15 400 lägenheter, vilket är nära hälften av alla i kommunen. Vi är även den största uthyraren av studentbostäder och hyr ut kommersiella lokaler. För närvarande har vi cirka 170 medarbetare.


Fakta AB Bostaden i Umeå

 

Fakta 2010 2011 2012
Antal lägenheter 15 318 st 15 391 st 15 462 st
Antal anställda 166 st 171 st 177 st
Antal lokaler 196 st 194 st 189 st
Uthyrningsgrad bostäder 99,3 % 99,7 % 99,7 %
Driftnetto 335 mkr 348 mkr 350 mkr
Nettoomsättning 886 mkr 905 mkr 944 mkr
Resultat efter finansnetto 68 mkr 56 mkr 48 mkr
Eget kapital 1091 mkr 1129 mkr 1097 mkr
Bokfört värde fastigheter 4840 mkr 4931 mkr 4909 mkr
Räntebärande skulder 3812 mkr 4011 mkr 3999 mkr
Investeringar 299 mkr 353 mkr 191 mkr
Soliditet 21,1 % 20,9 % 20,5 %
Direktavkastning 7,0 % 7,1 % 7,1 %
Avkastning på sysselsatt kapital 4,2 % 4,0 % 3,8 %
Avkastning på eget kapital 6,4 % 5,0 % 4,3 %
Låneränta vid årsskiftet 3,6 % 3,8 % 3,5 %

 

Kontakt

Växel

Ring: 090-17 75 00

Kvartersvärdar

Kontaktlista

Kundcenter

Mejla: Kundcenter
Ring: 090-17 77 00

Adress

Besök: Östra Kyrkogatan 2,
Moritzska gården
Post: Box 244, 901 06 Umeå

Telefontider:

Måndag–fredag 9.00–15.00

Besökstider:

Måndag–torsdag 9.00–16.30
Fredag 9.00–15.00
Lunchstängt 12–13

Journummer:

Vid allvarliga fel som inträffar efter kontorstid eller under helger, ring 090-14 26 10.

Vid brand, olyckor eller inbrott ring 112.

För att få eller lämna information om olyckor eller kriser, ring 113 13.