Så betalar du hyran även om du inte fått någon aviSå betalar du hyran även om du inte fått någon avi
Anpassa textstorlek
A A A

Om företaget

 

Vi arbetar långsiktigt med smarta, hållbara lösningar – socialt, ekonomiskt och ekologiskt!

Vi är idag Umeås största aktör på hyresmarknaden och hyr ut både studentbostäder, vanliga hyreslägenheter och lokaler.

För oss är det viktigt att våra hyresgäster känner sig trygga, får professionell service och ett boende med omtanke om miljön. Vårt långsiktigt hållbara byggande och professionella förvaltning ska ge det bästa boendealternativet i Umeå kommun - socialt, ekonomiskt och ekologiskt!

Vår vision

Bostaden stärker Umeås lyskraft i Europa genom ett hållbart bostadsbyggande – med människan i fokus.

Stolthet, trygghet och gemenskap

Bostadens kärnvärden utgår från alla människors lika värde och våra viktigaste värdeord är öppenhet, omtanke och affärsmässighet. Hos oss ska både hyresgäster och medarbetare känna stolthet, trygghet och gemenskap, och vi menar att en mångfald av olikheter stimulerar positiv utveckling. Bostaden medverkar även till att förstärka Umeå som en attraktiv plats för tillväxt, genom att både förvalta befintliga fastigheter på ett bra sätt och bygga nya, goda boendemiljöer.

Miljön i fokus

I juni 2008 sjösatte vi vårt stora miljöprojekt – som går under namnet Miljöfokus 2016. Det är ett roligt, tufft och mycket konkret arbete för en bättre framtid! I projektet genomför vi förbättringar inom områdena energiförbrukning, sophantering, byggande och material, transporter samt kunskap och engagemang. Dessa delprojekt samlas till en helhet som minskar vår belastning på miljön. 

Vår verksamhet ska bygga på ett kretsloppstänkande. Miljömedvetandet bland anställda och våra kunder ska öka genom kompetensutveckling, kunskapsspridning och delaktighet. Till våra leverantörer ställs tydliga krav på miljöanpassningar.

Läs mer om vårt miljöarbete

Kontakt

Växel

Ring: 090-17 75 00

Kvartersvärdar

Kontaktlista

Kundcenter

Mejla: Kundcenter
Ring: 090-17 77 00

Adress

Besök: Östra Kyrkogatan 2,
Moritzska gården
Post: Box 244, 901 06 Umeå

Telefontider:

Måndag–fredag 9.00–15.00

Besökstider:

Måndag–torsdag 9.00–16.30
Fredag 9.00–15.00
Lunchstängt 12–13

Journummer:

Vid allvarliga fel som inträffar efter kontorstid eller under helger, ring 090-14 26 10.

Vid brand, olyckor eller inbrott ring 112.

För att få eller lämna information om olyckor eller kriser, ring 113 13.