Anpassa textstorlek
A A A

Miljöfokus

 

Att äta kakan och ha den kvar 

Hur vi äter kakan och ändå har den kvar

Vi jobbar hårt för att ständigt förbättra vårt miljöarbete – på många håll och kanter. Vårt program Miljöfokus, som vi startade 2008, syftar till att minimera vår miljöpåverkan, men vi vill givetvis också skapa miljöer som är trevliga för dig och andra hyresgäster att vistas i.

Dina synpunkter är viktiga för att vi ska kunna utvecklas. Vi vill att du ska kunna leva ett trivsamt och tryggt liv hos oss – samtidigt som du är snäll mot planeten. Lite som att äta kakan, men ändå ha den kvar. Tillsammans kan vi lyckas med det trolleritricket!

Läs mer om Bostadens miljö- och energiarbete

Hur vi äter kakan och har den kvar

Läs mer om Bostadens arbete med ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet

Läs vår miljöfokusfolder

 

Fem fokusområden

För att miljöarbetet ska bli mer hanterligt har vi delat in det i fem områden: energiförbrukning, sophantering, byggande och material, transporter samt kunskap och engagemang. Varje område leds av en delprojektledare som med sin projektgrupp jobbar för att förverkliga målen

 

Fakta - Bostadens ekologiska hållbarhetsarbete

  • Äger fem vindkraftverk som producerar 50 procent av fastigheternas årliga elförbrukning.
  • Solcellsanläggning på Hållbara Ålidhem som fullt utbyggd blir mer än 2 800 kvadratmeter - en av Sveriges största som beräknas producera cirka 280 000 kWh per år.
  • Renovering av 405 lägenheter som kommer att få 40–50 procent lägre energiförbrukning - Hållbara Ålidhem.
  • 137 nya lägenheter på nya Geografigränd med en energiförbrukning på 65 kWh/kvm per år - 50 procent lägre än vad byggnormen kräver.
  • Krav om energiförbrukning på 65 kWh/kvm per år i samtliga nyproducerade fastigheter efter 2010.
  • Minskning av CO2-utsläppen med 23 626 kg (40 procent) sedan 2009 i interna transporter.
  • Avfallssortering i 97 procent av alla lägenheter och matavfallssortering i 84 procent (13 000 lägenheter).
  • 2 000 lampor utbytta mot LED-lampor med en energibesparing på 800 000 KWh.
  • Äger sju elbilar.

Allmännyttans energisparkampanj

Sedan hösten 2012 har Allmännyttan sin egen energisparkampanj. En kampanj där bostadsföretag och hyresgäster tillsammans jobbar för att minska energianvändningen. Kampanjen bygger på enkla, konkreta vardagstips som vem som helst kan följa. På www.allmannyttan.se kan du få energispartips och information. Du kan även spela spelet "Energiarbetarna" där du får lära dig hur du kan spara energi.Allmännyttans energisparkampanj

Spelet Energiarbetarna 

Kontakt

Växel

Ring: 090-17 75 00

Kvartersvärdar

Kontaktlista

Kundcenter

Mejla: Kundcenter
Ring: 090-17 77 00

Adress

Besök: Östra Kyrkogatan 2,
Moritzska gården
Post: Box 244, 901 06 Umeå

Telefontider:

Måndag–fredag 9.00–15.00

Besökstider:

Måndag–torsdag 9.00–16.30
Fredag 9.00–15.00
Lunchstängt 12–13

Journummer:

Vid allvarliga fel som inträffar efter kontorstid eller under helger, ring 090-14 26 10.

Vid brand, olyckor eller inbrott ring 112.

För att få eller lämna information om olyckor eller kriser, ring 113 13.