Så betalar du hyran även om du inte fått någon aviSå betalar du hyran även om du inte fått någon avi