Adjust font-size
A A A

Pictures

 

Bostaden's management

 

Jerker Eriksson, vd  
Jerker Eriksson
Vd

Carin Andersson, ekonomichef   
Carin Andersson
Ekonomichef och tillförordnad it-chef

Katarina Lundberg, personalchef
Katarina Lundberg
Personalchef

Hanna Olsson, kommunikations- och marknadschef
Hanna Olsson
Kommunikations- och marknadschef

Berndt Elstig, fastighetschef
Berndt Elstig
Fastighetschef

Royne Söderström, hållbarhetsstrateg
Royne Söderström
Hållbarhetsstrateg

Mikael Lundgren, kundchef
Mikael Lundgren
Kundchef

Contact

 

Hanna Olsson
Communications and Marketing Manager
Phone: 090-17 76 60 or
070-605 48 47
E-mail: Hanna

Anna Maria Lindgren
Public Relations Officer
Phone: 090-17 75 24 or
070 57 27 368
E-mail: Anna Maria

Address

Visit: Östra Kyrkogatan 2,
Moritzska gården
Mail: Box 244, 901 06 Umeå